• Installatie techniek

  Installatie techniek

 • Zwembad techniek

  Zwembad techniek

 • Centrale verwarming

  Centrale verwarming

 • Sanitair

  Sanitair

 • Zwembad techniek

  Zwembad techniek

 • Legionella preventie

  Legionella bestrijding & preventie

 • Duurzame energie

  Duurzame energie

 • Sanitair

  Legionella preventie

 • Zwembad techniek

  Zwembad techniek

Veelgestelde vragen

FAQs - Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn verwarming/radiator ontluchten?

Borrelt het of tikt het in uw verwarming of CV-leidingen? Of wordt uw verwarming niet goed warm? Dan zit er mogelijk lucht in uw CV-installatie. Teveel lucht in uw CV-installatie zorgt voor lawaai en energieverspilling. U lost dit op door uw verwarming te ontluchten. 

 

Volg de volgende stappen:

 • Draai alle radiatorkranen open.
 • Zet de kamerthermostaat zo laag mogelijk.
 • Haal de stekker van uw CV-ketel uit het stopcontact.
 • Wacht minstens 10 minuten.
 • Begin bij de radiator op het hoogste punt in uw woning, eindig bij de radiator op het  laagste punt.
 • Houd een doekje onder het ontluchtingsventiel. Draai het ontluchtingsventiel open met  een ontluchtingssleutel. Zodra er water ontsnapt, draait u het ventiel weer dicht.
 • Steek de stekker van uw CV-ketel weer in het stopcontact.
 • Controleer de meter op de CV-ketel. Is de waterdruk goed, dan staat de meter in het  groene gedeelte (tussen 1,5 en 2 bar). Staat de meter op minder dan 1 bar, vul dan uw  CV-ketel bij.

Hoe kan ik mijn CV-ketel bijvullen?

Geven uw radiatoren of vloerverwarming onvoldoende warmte af? Waarschijnlijk is de waterdruk van uw CV-ketel dan te laag. Dit ziet u aan de drukmeter op uw CV-ketel. Is de waterdruk goed, dan staat de meter in het groene gedeelte. Dit is meestal tussen de 1 en 2 bar. Staat de meter in het rode gedeelte (minder dan 1 bar), vul dan uw CV-ketel bij. Bij de moderne ketels kijkt u naar de digitale uitlezing.

 

Volg de volgende stappen:

 • Zet uw kamerthermostaat op de laagste stand.
 • Wacht ongeveer 10 minuten tot uw CV-ketel maximaal 40°C aangeeft. Let op: als, u koud water in een hete ketel laat stromen kan de ketel, barsten!
 • Haal de stekker van uw CV-ketel uit het stopcontact. Laat bij moderne ketels de stekker i.v.m. de digitale uitlezing.
 • Houd een teil of dweil bij de hand.
 • Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan.
 • Houd het andere eind van de slang even hoog als de vulkraan.
 • Draai de koudwaterkraan iets open.
 • Sluit de kraan als de slang helemaal met water is gevuld.
 • Sluit de slang aan op de vulkraan. Deze vindt u bij een radiator in de keuken of badkamer of direct bij de ketel.
 • Draai eerst de waterkraan open. Draai nu de vulkraan met een kwartslag open met de speciale vulkraansleutel.
 • Sluit de vulkraan zodra de meter tussen 1,5 en 2 bar staat. Sluit de waterkraan en koppel de slang af. Gebruik een teil of, dweil om water uit de slang op te vangen.
 • Steek de stekker van de CV-ketel weer in het stopcontact.
 • Zet de kamerthermostaat weer op de gewenste stand.

Waarom maakt mijn verwarming/radiator geluid en wat moet ik doen om dit te vermijden?
Ontlucht alle radiatoren en controleer of de meter van uw CV-ketel tussen de 1,5 en 2 bar staat. Zo niet, vul dan de CV-ketel bij . Blijft het probleem bestaan, neem dan contact met ons op.

 • "Borrelende" geluiden wijzen op lucht in de installatie.
 • "Klak geluiden" wijzen op een slechte aansluiting. Aanvoer en retour zijn verwisseld.
 • "Sissende geluiden" wijzen op een te hoge doorstroming op het niveau van de kraan. Dit komt door een te hoge druk en van de installatie kunnen zwevende deeltjes zich later ter hoogte van de kraan neerzetten en zo de doorstroming gevoelig verminderen.
 • "Tikkende geluiden" worden veroorzaakt door spanningen in de installatie. Waar leidingen, draagbeugels of staanders in contact komen met vloeren, wanden of andere materialen ontstaat het geluid.

Waarom wordt de radiator niet (helemaal) warm?
Ontlucht alle radiatoren en controleer of de meter van uw CV-ketel tussen de 1,5 en 2 bar staat. Zo niet, vul dan de CV-ketel bij . Soms is de oplossing heel eenvoudig. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact met ons op.

 • De thermostaatknop is afgeschermd door een meubel of een gordijn. Daardoor is de temperatuur bij de thermostaatknop hoger dan in de kamer zelf. Zorg voor meer ruimte bij de thermostaatknop.
 • De kamerthermostaat wordt blootgesteld aan te grote externe warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld de open haard of zonnestralen. Omdat de kamerthermostaat de gewenste warmte heeft bereikt, zullen de radiatoren in andere ruimtes niet meer opwarmen.
 • Als de thermostaat van de radiator te laag staat, sluit het ventiel zich zodra de gewenste temperatuur bereikt is. Zet de thermostaat van de radiator hoger.

Waarom doet de CV het niet meer na gebruik van warm water?
Warm water heeft altijd voorrang op de verwarming. Als de warmwaterkraan niet goed is afgesloten, blijft de ketel op warm water staan, waardoor de verwarming niet gaat functioneren.

 • Controleer alle kranen in het pand. Als alle kranen goed dicht zijn en de CV niet aangaat, zet dan de hoofdwaterkraan even dicht of zet de warmwatervoorziening op de ketel tijdelijk uit. Mocht hierna de verwarming het nog niet doen, neem dan contact met ons op.

Op veelgestelde vragen vindt u hier een antwoord. Als u daarna nog steeds problemen heeft, neem dan contact met ons op