• Installatie techniek

  Installatie techniek

 • Zwembad techniek

  Zwembad techniek

 • Centrale verwarming

  Centrale verwarming

 • Sanitair

  Sanitair

 • Zwembad techniek

  Zwembad techniek

 • Legionella preventie

  Legionella bestrijding & preventie

 • Duurzame energie

  Duurzame energie

 • Sanitair

  Legionella preventie

 • Zwembad techniek

  Zwembad techniek

Bedrijven en instanties die water aan gasten of klanten leveren, zijn volgens het waterleidingbesluit verplicht maatregelen te treffen die legionellabesmetting voorkomen en, indien nodig, bestrijden. Voor o.a. zwembaden, tankstations, wasstraten, zorginstellingen, hotels, B&B's met meer dan 5 bedden, jachthavens en campings liggen strenge regels heel duidelijk vast. De overheid noemt deze bedrijven of instanties prioritaire instellingen.

Maar als deze maatregelen voor u niet wettelijk vastliggen, betekent het niet dat u vrij bent van de plicht om ervoor te zorgen dat derden niet aan de legionellabacterie kunnen blootstaan.

Zorgplicht voor deugdelijk leidingwater

Als u eigenaar bent van een gebouw met een leidingwaterinstallatie die door derden wordt gebruikt, heeft u een ‘zorgplicht voor deugdelijk leidingwater’. Dit houdt in dat de gezondheid van de gebruikers door het leidingwater niet in gevaar mag komen.

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Zeker als uw personeel regelmatig met sproeiend of verneveld water in aanraking komt. Denk daarbij aan spoelmachines, vernevelingsinstallaties in kassen, fonteinen en natte koeltorens.

U heeft als "niet prioritair" bedrijf of instelling wél de wettelijke verplichting om aan te tonen dat u aandacht heeft besteed aan legionellapreventie.

Waterleidinginstallatie goed aanleggen en onderhouden

Door uw waterleidinginstallatie goed aan te laten leggen en te onderhouden, kunt u het risico op legionellabesmetting voorkomen. U kunt watermonsters laten nemen om de kwaliteit van uw leidingwater te controleren.

Kanters kan u adviseren over de risico's die u loopt en maatregelen die u kunt treffen om deze risico's te voorkomen. Zowel bij deze risicoanalyse als bij het uitvoeren van deze maatregelen kunnen wij u helpen. Wat u doet om legionellabesmetting te voorkomen, moet u vastleggen in een beheersplan. Met een risicoanalyse en beheersplan voldoet u aan de wettelijke verplichting om aan te tonen dat u aandacht heeft besteed aan legionellapreventie.